Actueel

Mooie resultaten S&SO in 2018-2019

  • Actueel
  • Mooie resultaten S&SO in 2018-2019
Datum: 18 februari 2020

15.000 reizigers die slimmer en duurzamer hebben gereisd in onze regio, deels structureel. Wat neerkomt op ruim 5.000 autoritten minder per dag. En waardoor de doorstroming met 10% is verbeterd op lokale corridors. Dit zijn de mooie resultaten die Slim & Schoon Onderweg heeft bereikt dankzij haar inspanningen in 2018 en 2019.

5.000 minder autoritten per dag betekent een CO2-reductie van zo'n 500-1000 ton per jaar. Dit staat gelijk aan circa 30.000 bomen die CO2 omzetten. Een flinke besparing dus, die we voor elkaar hebben gekregen met allerlei projecten en maatregelen, zoals:

  • Gedragsmaatregelen die automobilisten stimuleren anders te reizen. Bijvoorbeeld e-bike- en e-auto-probeeracties.
  • Kernacties voor duurzame logistiek. Zo hebben we verkend of het zinvol is logistieke groene hubs te staren voor de gebundelde bevoorrading van retail, horeca en pakketbezorging.
  • Kernacties in slimme mobiliteit, zoals maatregelen in routegeleiding tussen Noord-Limburg en Nijmegen voor een betere doorstroming op de N844.
  • Diverse fietsacties en -campagnes, voor forenzen maar ook voor scholieren, ouderen en recreatieve fietsers.
  • Met 40 tot 50 werkgevers zijn afspraken gemaakt en acties uitgevoerd, bijvoorbeeld e-bike-probeeracties en de inzet van deelfietsen.

Het complete overzicht van resultaten en onderliggende maatregelen en acties vind je op onze Resultatenkaart Veel slimme & schone meters gemaakt