Datum: 22 oktober 2021

Actueel

Lenny Putman nieuwe procesregisseur RES

Lenny Putman is de nieuwe procesregisseur van de Regionale Energiestrategie (RES). Ze stelt zich graag aan iedereen voor. "Ik was verguld dat ik op mijn eerste werkdag bij BMC op gesprek mocht komen voor deze rol in deze mooie Groene Metropoolregio. In de regio waarin ik ben opgegroeid."

RES-ervaring

Lenny heeft al de nodige ervaring als het gaat om regionale energiestrategieën. "Eerder was ik onder andere kwartiermaker en programmamanager RES U16 (regio Utrecht), programmamanager Duurzaamheid & Klimaat en clustercoördinator ‘Bouwen, Wonen, Werken en Milieu’ in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Versterkt met de ervaring en kennis van BMC, hoop ik een stimulerende bijdrage te leveren aan de samenwerking en aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de RES. Daarbij zie ik mijn rol en de rol van het regionale kernteam als faciliterend aan uw samenwerking op energie. Een bijzondere samenwerking vanuit gelijkwaardigheid maar met verschillende rollen en bevoegdheden. Een samenwerking als één overheid, met een sterke rol voor gemeenten."

Aan de slag

Lenny kijkt tevreden terug op haar start. "Ik ben na een kleine inwerkperiode inmiddels écht aan de slag. Mijn focus heeft de eerste weken gelegen op de invulling van het kernteam, samen met de opgavemanager Circulaire regio Michiel Hustinx en Marion Visser vanuit de gemeenten. Ook heb ik kennis gemaakt met het kernteam en Dimitri Horsthuis, bestuurlijke trekker van de RES. Ook is mijn aandacht uitgegaan naar het samenwerkingsproces voor het opstellen van het uitvoeringsplan en zicht te krijgen op het budget. Daarbij lijkt het budget vanuit het Rijk in 2022 in verhouding lager te worden dan voorheen. Voor mijn eerste bezoek aan het portefeuillehouders-overleg Circulaire regio kon ik meteen bijdragen aan de voorbereiding voor het bestuurlijk gesprek over de regionale samenwerking. Al met al een mooie start. De komende periode wil ik graag nader kennismaken met alle betrokken bestuurders en ambtenaren bij de RES. Ik kijk uit naar onze samenwerking." 

Lenny is te bereiken via lenny.putman@groenemetropoolregio.nl of 06- 23 62 52 57.