Datum: 12 april 2021

Actueel

Gereed: concept regionale agenda 2022 en update 2021

Op 7 april jl. is aan het dagelijks bestuur van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de concept regionale agenda 2022 en actualisatie regionale agenda 2021 aangeboden.

De regionale agenda gaat uit van wat we met elkaar over vijf jaar willen bereiken en maakt dit concreet voor het komende jaar of jaren, voor de vijf centrale opgaven. Zij vormen elk een onmisbare schakel om onze ambitie voor de Groene Metropoolregio te realiseren. Deze vijf opgaven hangen nauw met elkaar samen. De kracht van de werkwijze is dat er vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan de maatschappelijke opgaven. In deze regionale agenda zijn per opgave resultaten, acties en een indicatie voor de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt. We kunnen dit niet alleen. Per opgave is ook beschreven met welke partners we samenwerken om onze ambities te bereiken. 

Deze concept-regionale agenda  is nu gedeeld met de 18 gemeenten. De gemeenten kunnen een mening vormen of zij voor 2022 willen intekenen op de opgaven.  In juni 2021 worden deze reacties van gemeenteraden kenbaar gemaakt en wordt er een definitieve regionale agenda opgesteld. Op basis van deze definitieve regionale agenda, kunnen de raden besluiten om in te tekenen voor de opgaven.

Concept-regionale agenda 2022