Actueel

Europees project ‘CREATE’ van start

  • Actueel
  • Europees project ‘CREATE’ van start
Datum: 13 juli 2022

Op 27 juni 2022 kwamen de partners van het Europese project ‘CREATE’ bijeen tijdens een eerste digitale startbijeenkomst. Onder leiding van assistent professor Wieke Pot van Wageningen University & Research werd uitgebreid kennisgemaakt door de aanwezige Franse, Zweedse, Roemeense, Oostenrijkse en Nederlandse vertegenwoordigers en werd gestart met de eerste projectactiviteiten. 

De basis van CREATE wordt gevormd door verschillende Europese ‘living labs’ waarin gewerkt zal worden aan duurzame stedelijke ontwikkeling. In het bijzonder zullen de projectpartners zich richten op de inventarisatie van bestaande materiaalvoorraden in stedelijke gebouwen en infrastructuur, de ontwikkeling van scenario’s voor verwachte materiaalstromen in de toekomst en het ontwerpen van interventies om de circulaire economie – in het bijzonder circulaire bouw – op lokaal niveau een stap verder te brengen.

Binnen het Nederlandse living lab staat de ontwikkeling van de stationsomgeving in Nijmegen centraal. Wageningen University & Research en gemeente Nijmegen zullen daarbij als coördinerende Nederlandse projectpartners optreden, waarbij zij worden ondersteund vanuit het Lifeport Circular Lab, een bredere samenwerking van kennisinstellingen en bedrijven die is gericht op innovaties rond circulariteit en klimaatbestendigheid. Ook de Groene Metropoolregio en The Economic Board leveren hierin een bijdrage. 

Het voorstel voor CREATE werd afgelopen jaar succesvol ingediend in het Europese financieringsprogramma JPI Urban Europe. Het project kent een begroting van iets meer dan 1,5 miljoen met een aandeel van ongeveer 75% aan Europese subsidie.

Meer informatie vind je op:
Announcement: 16 projects recommended for funding in ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)